Første gang du abonnerer på en GRIM-box betaler du 50kr i oprettelsesgebyr. Det er et engangsbeløb som dækker udgifterne for den trækasse vi leverer grøntsagerne i og det administrative arbejde. 

Vi genbruger trækasserne så mange gange som muligt, men du må gerne hjælpe os! Du kan stille din tomme kasse, der hvor vi leverer din nye kasse, og så tager vores vognmand den med, når han leverer hos dig.

Fandt du dit svar?